squaredoublepass-logo-1star-butd

Wat bij een ongeval?


Wij hopen uiteraard dat iedereen gezond blijft, maar bij het uitoefenen van een sport kunnen er jammer genoeg ook blessures voorkomen. Iedere bij Boutersem United aangesloten speler, trainer of afgevaardigde is verzekerd voor gelijk welk ongeval dat hij of zij oploopt tijdens een training of wedstrijd. Ook de verplaatsing van en naar Boutersem United valt onder de verzekering, op voorwaarde dat men kiest voor de kortste weg.

Het deel van een door het ziekenfonds terugbetaalbare prestatie, dat niet wordt terugbetaald door het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten (remgeld), wordt in principe gedekt door de verzekering van de KBVB (verminderd met €10 dossierkosten).

Boutersem United legt er de nadruk op dat dit enkel en alleen zal gebeuren als deze procedure stipt en strikt wordt uitgevoerd!

Het Medisch getuigschrift dat moet worden ingevuld vinden jullie hier.

Alle communicatie die verband houdt met een ongeval of blessure moet altijd verlopen via de gerechtigde correspondent. Mocht één of ander niet duidelijk zijn, geven wij dringend raad om ONMIDDELLIJK contact op te nemen met de gerechtigde correspondent: Cindy Vandeweyer (cindy.vandeweyer@boutersemutd.be).

Download formulier