squaredoublepass-logo-1star-butd

De Club API


Hallo, mijn naam is Nathalie Arron en ik ben de Aanspreekpersoon Integriteit (Club API) van voetbalclub Boutersem United. Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze voetbalclub kan je bij mij als Club-API terecht met een vraag, vermoeden of klacht over Psychisch, Fysiek of Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je kan me een mailtje sturen op  meldpunt[at]boutersemutd.be.

Na afspraak ben ik aanwezig op de club en kan je mij persoonlijk spreken.

Als Club-API luister ik naar je vraag of verhaal, behandel jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing

Wil je rechtstreeks iets melden bij voetbal Vlaanderen?

MAAK MELDING
 • Wat is een API?

  Een aanspreekpersoon integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

 • Waarom een API?

  We zien het als voetbalclub als onze verantwoordelijkheid om te waken over bescherming van onze leden. Nog te veel incidenten van grensoverschrijdend gedrag worden niet tijdig opgemerkt en aangepakt. Het is dan ook belangrijk om binnen de club aandacht te hebben voor een cultuur van openheid en veiligheid waar iedereen het gevoel heeft om moeilijke situaties of incidenten van grensoverschrijdend gedrag te kunnen melden.

 • Wat zijn de taken van de Club-API

  De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. De taken van de API zijn:

  • Aanspreekpunt en eerste opvang
  • Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
  • Preventieactiviteiten en ondersteuning