This image for Image Layouts addon

Intern reglement

Algemeen

Boutersem United vzw is ontstaan uit de samenwerking van de jeugd-verantwoordelijken van KV Boutersem, SP. Roosbeek en RC. Butsel, waarbij ook Jong Neervelp  werd betrokken. Alle jeugdspelers van deze vier “hoofdverenigingen” voetballen samen onder de noemer Boutersem United vzw welke onafhankelijk de jeugdwerking beheert van deze vier “hoofdverenigingen”.

Het Huishoudelijk Reglement van Boutersem United vzw geeft een overzicht van de taken, rechten en plichten van de verschillende groepen (spelers, ouders, trainers, afgevaardigden, bestuur).
Het Huishoudelijk Reglement kan te allen tijde gewijzigd worden door het bestuur van Boutersem United vzw.

Iedere aangesloten speler onderwerpt zich aan het huishoudelijk reglement.

Mogelijke meningsverschillen, kritiek of voorstellen worden via trainer/afgevaardigde voorgelegd aan het jeugdbestuur.

.