Technisch verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO)

De TVJO is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering en opvolging van het sportief beleid van de jeugd. De TVJO leidt de Sportieve cel jeugd en rapporteert aan het jeugdbestuur.  Hij verbindt de Jeugdopleiding met de A & B kern.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Verantwoordelijk voor de teams over alle leeftijdscategorieën en werkt hiervoor samen met de jeugdcoördinatoren van onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
 • Verantwoordelijk voor aanduiding trainers in samenspraak met de sportieve cel.
 • Evaluatie sportieve cel.
 • Zorgt als TVJO voor de doorstroming (vanuit de Jeugd / pré en postformatie) richting de A- en B-kern van de club. De betrokken trainers en Jeugdcoördinatoren ondersteunen hem in die rol.
 • Stelt als TVJO een jeugdopleidingsplan op in samenspraak met de leden van de sportieve cel.
 • Staat mee in voor het bewaken van de club- en opleidingsvisie. Dit kan door het opvolgen van trainingen en wedstrijden en door veel overleg te plegen met de sportieve cel.
 • Neemt deel aan de vergaderingen van het jeugdbestuur.
 • Beslist mee over het evolueren van de clubvisie en dit in samenspraak met de sportieve cel.
 • Waakt er mee over dat de opleidingsvisie en clubvisie worden opgevolgd en uitgevoerd en zorgt er mee voor dat de vooropgestelde doelstellingen worden behaald qua opleiding, doorstroming en clubgebeuren.
 • Zorgt als TVJO mee voor de ondersteuning van de trainers via het organiseren van cursussen en/of bijscholingen.  Promoot opleidingen bij KBVB.
 • De TVJO toont betrokkenheid bij de gehele vereniging en stimuleert de spelers en technische staf om deel te nemen aan alle extra sportieve BUTD events.
 • Verantwoordelijk voor de audit Double Pass.
 • Treedt op als bemiddelaar bij geschillen.

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken, aarzel niet en neem contact met Heidi Frans via heidi.frans@boutersemutd.be